تبلیغات
سنگ صبور جنوب - مطالب هفته سوم مرداد 1392

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

Picture of a tree against a starry sky in Patagonia
.
.

من آنجا نیستم

اما دیدگانم از تو لبریزند

و من چون درخت توتی که گنجشککان در تن اش

جا خوش کرده اند

پریشانم 

برای آنکه آنجا باشم

برای آنکه با تو باشمنوشته شده در دوشنبه 14 مرداد 1392 ساعت 11:34 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak