سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

 

Photo: A woman taking a picture of another woman leaping into the air

ازدواج  آبجی نسرینم را


صمیمانه تبریک میگم وآرزوی می کنم زندگی اش سراسراز عشق باشد....


نوشته شده در سه شنبه 16 اسفند 1390 ساعت 09:16 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak