تبلیغات
سنگ صبور جنوب - سكوت

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

سكوت.....................سكوت..................سكوت و فقط سكوت.....شاید بهانه ای باشد برای گفتن وشنیدن...........بهانه ای برای دیدن ........................بهانه ای برای دلتنگی ها..............سكوت


نوشته شده در دوشنبه 18 آبان 1388 ساعت 01:37 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak