تبلیغات
سنگ صبور جنوب - شب های سنگ صبور

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

خیلی سخته ...........

آخه دیشب باز به امید چیدن ستارها.....

با تمام وجودم

پله های رسیدن به آسمون را

یكی یكی بالا رفتم...........

اما دریغ.......افسوس......

بازم مثل همیشه تا اون بالا رسیدم............

صبح شده بود وستارها رفته بودند

بازم خسته،ناامید وشكسته

پله ها را یكی یكی

پایین اومدم

وخودم را واسه یه شب دیگه آماده میكنم........................!!؟؟


نوشته شده در یکشنبه 17 آبان 1388 ساعت 12:04 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak