تبلیغات
سنگ صبور جنوب - حقیقت زندگی سنگ صبور

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

ره گذر

تو ره گذری

من سنگ رهم

تو میگذری

من می نگرم

تو بر دل من گامی زده ای

من با قدمت جامی زده ام

من سنگ رهم

تو ره گذری

من می نگرم

تو می گذری

من در گذرت خاری شده ام

تو بر دل من جاری شده ای

من سنگم و تو

آن را شکنی

من می شکنم

تو می نگری


نوشته شده در یکشنبه 17 آبان 1388 ساعت 12:18 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak