تبلیغات
سنگ صبور جنوب - بغض تباهی

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

 

از تولد تا مرگ قصه ادم بود
و رسیدن گم بود
قاصدک ها در باد وهم یک رفتن بود
و شقایق تنها عاشق شبنم بود
و زمان ناپیدا
خواب در زمزمه بغض تباهی گم بود
و زمین زخم به دل در پی مرحم بود
اسمان در خم شب غرق در ماتم بود
و نگاهش نگران در پی عالم بود
اری این گردش تلخ قصه ادم بود


نوشته شده در شنبه 16 آبان 1388 ساعت 02:20 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak