تبلیغات
سنگ صبور جنوب - باران

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

باران که می بارد تو می آیی...!

باران گل, باران نیلوفر...

باران مهر و ماه وآیینه

باران شعر وشبنم وشبدر...

باران که می بارد تو در راهی...!

از دشت شب تا باغ بیداری...

از عطر عشق و آشتی لبریز

با ابر و آب و آسمان جاری...

غم میگریزد..غصه می سوزد

شب می گدازد...سایه میمیرد

تا عطر آهنگ تو میرقصد...

تا شعر باران تو میگیرد...

از لحظه های تشنه ی بی ناب

تا روزهای با تو بارانی

غم میکشد ما را ومی بینی

باران که می بارد تو در راهی...! 


نوشته شده در شنبه 16 آبان 1388 ساعت 11:28 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak