تبلیغات
سنگ صبور جنوب - درخت تنهایی من

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

دلم آرام می گیرد

وقتی که با تو ام

در زیره درخت تنهایم ام

با تو می خوانم صدایی عشق را

وبرگ هایی پاییزی

با آرامش من وتو می خواند

مرثیه ای دل تنگی من وتو را

گاهی نسیمی می اید وبا خود

گیسوان زرد شده ای درختان را

می ریزد

ومن وتو : با نگاه مستانه

آوازه ای رسیدن فصل آرامش را

زمزمه می کنیم

محبوبم پاییز:

فصل آرامش زندگی ایست


نوشته شده در چهارشنبه 13 آبان 1388 ساعت 02:21 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak