تبلیغات
سنگ صبور جنوب - انتظار

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

 

چراغ سر درب خانه را روشن میكنم

تا تو راه را گم نكنی

وبدانی چشم براه توبستم

گلها را با عشق ابیاری میكنم تا پرورش یابد

ودرراه بزیرم به زیر قدم تو

میدانم گل شایسته لگد مال شدن نیست

ولی تواز هر گلی بهتری

ومن ترا بیشتر از گلها وحتی خودم دوست دارم

چراغ روشن است وگلها اماده چیدن

من اراسته واماده بوسیدن

عطر تنم عطر شوق دیدار است

قلبم در انتظار ترنم قلب توست

دستانم آماده در اغوش كشیدنت

وپاهایم كوبیده بر زمین محكم

كه با دیدن تو نقش بر خاك نشوم

وچشمانم خشكیده از پنجره به راه تو

من آماده آماده ام

ای زاده سحر بیا !!!!!!!!

 

 


نوشته شده در سه شنبه 5 آبان 1388 ساعت 04:31 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak