تبلیغات
سنگ صبور جنوب - .

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

حاج عمار افسر جنگ نرم
نوشته شده در چهارشنبه 23 شهریور 1390 ساعت 03:16 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak