تبلیغات
سنگ صبور جنوب - Deception....!!!

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

سه قاشق شكر می ریزی

یكی برای من

یكی برای خودت

سومی موهای زنی ست روی سنگ توالت

كه سیاه است

مثل كابوسهایی كه نمی بینمت

كه جیغ

می كشم ترا در آغوشی كه ندارم

در زیتون های تلخ بدنبال تو می گردم

در چای های شیرین به دنبال تو می گردم

وآن تفاله رو آمدi

مهمانی ست

كه همیشه وقتی من نیستم

ازراه می رسد

در زیر نویس های تلویزیون به دنبال تو می گردم

در شخصیت های منفی فلیم ها

در ایمیل های تبلیغاتی

در اس ام اس های بی نام ونشان

وخون بالا می آورم

روی سنگ توالت......

گریه را من می كنم

سیفون را تو می كشی!!!

بر می گردیم سر سفره ای

كه فقط به اندازه ی دونفر جا دارد

چایت را تلخ بخور!!!

وقتی شیرین هم

اسطوره ای ست

كه می خواست با دونفر بخوابد!!!..!!!..!!!


نوشته شده در شنبه 10 اردیبهشت 1390 ساعت 03:08 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak