تبلیغات
سنگ صبور جنوب - Silence

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

                                         Reaching Across The Miles On Eid...

Send this free eCard


نوشته شده در شنبه 20 شهریور 1389 ساعت 04:00 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak