تبلیغات
سنگ صبور جنوب - good bay

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

 

Myspace goodbye comment


نوشته شده در یکشنبه 10 مرداد 1389 ساعت 03:11 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak