تبلیغات
سنگ صبور جنوب - مداد آبی

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

دیشب خواب مداد آبی،

كه سالها با آن ،

آسمان را نقاشی می كردم

را دیدم.

زیر سایه خنك.......

درخت نارنج نشته بودم

ودلم هوای كشیدن آسمان را كرد،

........اما نمی دانم چرا،

این بار كه مداد آبی ام رابه هوای كشیدن آسمان،

برروی كاغذ كشیدم......

آه..خدای من!!؟؟

چرا،

مداد آبی ام

قرمز رنگ می كرد...!!؟؟

با تشكر از دوست خوبم آرمین بچه جنوب   كه اسم شعر را انتخاب كرد.


نوشته شده در دوشنبه 9 فروردین 1389 ساعت 03:57 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak