تبلیغات
سنگ صبور جنوب - باد نسیم

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

سر به بالینم بنه تا نرم چون باد نسیم

سر دهم افسانه های عاشقی در گوش تو

شعراز خودمه.....


نوشته شده در یکشنبه 29 آذر 1388 ساعت 02:53 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak