تبلیغات
سنگ صبور جنوب - پاییزی در دل بهار

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد                   

 

بـاغ امسـال چـه پاییـز عـجـیـبـی دارد

 

 

غنچه شوقی به شكوفا شدنش نیست دگر

 

بـاخبـر گشتـه كـه دنـیـای غــریـبـــی دارد

 

 

خاك كم آب شد و مثل كویری تشنه است

 

شایـد از جـای دگـر مـزرعـه شیبــی دارد

 

 

سیب هر سال در این فصل شكوفا می شد

 

بـاغبـان كـرده فـرامـوش كـه سیبــی دارد

 

 

در دل باغ چه رازی است كه در فصل بهار

 

بـاز از زردی پـایـیــز نـصـیـبـــــی دارد.

 


نوشته شده در شنبه 28 آذر 1388 ساعت 04:24 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak