تبلیغات
سنگ صبور جنوب - برای شبنم

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

روبروی آیینه ایستادم. چندقدم مانده به دوستی.نه شمعی ونه شقایقی ونه دقایقی که بوی تو را بدهد.همه ی نارنج ها خاموش. همه ی سفره ها شکسته. همه ی کبوترها بسته.همه ی اشک ها رها. دستهای من درسکوت. لب های تو درسکوت. سروهای درختان در ابرها پنهان. بوسه های سردم پراکنده روی موج های گمنام یا در یاد تو پشت بوته های گل جاری.همه ی آرزوها از تو شروع می شدند. همه ی جزیره ها درآغوش تو آرام می گرفتند. همه ی باران ها درحوالی تو می باریدند و همه ی گندم هاشیفته ی عطر تو بودند.


نوشته شده در دوشنبه 23 آذر 1388 ساعت 04:14 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak