تبلیغات
سنگ صبور جنوب - سیب

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

من آدم

تو حوا

بیا

جهانی دیگر آغاز کنیم!

لبخند بزن

بگو سیـــــــــــــــــب...!

 


نوشته شده در چهارشنبه 18 آذر 1388 ساعت 03:27 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak