تبلیغات
سنگ صبور جنوب - بیا .............

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

تو تنهایی

ومن صد بار تنهاتر

تو میدانی كه من جز با تو

با هر كس كه باشم...باز تنهاییم

تو میدانی كه این بغض فرو خورده

به جز بر شانه های استوارت

جای دیگر وا نخواهد شد

و میدانی كه من یك عمر چشمانم به در بودست....

دلم امروز میخواهد

كه این را هم بدانی كه......

دگر ناب توانم نیست

ببین سردی زمستان دستانم را خجل كرده

وحتی اشك هم دیگر...

تسلی بخش غمها نیست

بیا كه دیگر از دست خیالت هم گریزانم

بیا كه سخت تنهاییم


نوشته شده در یکشنبه 15 آذر 1388 ساعت 04:04 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak