تبلیغات
سنگ صبور جنوب - زخم احساس

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

دیشب باز خراشی افتاد

روی                                                                                           

صورت احساسم

                                   

 

 


نوشته شده در شنبه 14 آذر 1388 ساعت 03:09 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak