تبلیغات
سنگ صبور جنوب - مر از یا خواهی برد،می دانم

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

مرااز یاد خواهی برد می دانم ، و من از دیدگان سرد تو یك روز ، می خوانم سرود تلخ و غمگین خداحافظ ، مرا از یاد خواهی برد و از یادم نخواهی رفت ،من این را خوب می دانم ، كه روزی هم مرا از خویش خواهی راند ، و قلبت را ، كه روز ی آشیانه گرم عشقم بود ،خواهی برد ، تو از یادم نخواهی رفت ، و چشمان تو هر شب آسمان تیره ی احساس من را نور می پاشد ،و من با خاطراتت زنده خواهم بود ، چه غمگینم از این رفتن ، و از این روزهای سرد تنهایی چه بیزارم .

 

 

 مرا از یاد خواهی برد می دانم ... ، و می دانی كه از یادم نخواهی رفت


نوشته شده در شنبه 14 آذر 1388 ساعت 10:52 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak