تبلیغات
سنگ صبور جنوب - یك سال گذشت

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

امروز سالروز آشنایی من و شبنم هستش.

چه زود گذشت .یك سالی كه خوشی داشت درد داشت خنده داشت گریه داشت اما هر چه بود واسه من زیبا بود.

شبنمم،گلم سالروزاین پیوندپاك وعاشقانه را بهت با تمام وجودم تبریك میگم.

 


نوشته شده در چهارشنبه 11 آذر 1388 ساعت 11:58 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak