تبلیغات
سنگ صبور جنوب - فریاد

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

فریاد نمی زنم
نزدیک تر می آیم
تا صدایم را بشنوی
 


نوشته شده در چهارشنبه 27 آبان 1388 ساعت 12:42 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak