تبلیغات
سنگ صبور جنوب - الو سلام.........منزل خداست ؟؟؟

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

 منزل خداست؟
                                 

                                          این منم مزاحمی که آشناست
                            

                                   هزار دفعه این شماره را دلم گرفته است
                          

                                  ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست
                               

                                   شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است
                    

                             به ما که می رسد ، حساب بنده هایتان جداست؟
                                                   

                                                            الو .... 
                              

                                   دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد
                    

                            خرابی از دل من است یا که عیب سیم هاست؟
                            

                                  چرا صدایتان نمی رسد کمی بلند تر
                   

                       صدای من چطور؟ خوب و صاف و واضح و رساست؟
                           

                                اگر اجازه می دهی برایت درد دل کنم
                         

                             شنیده ام که گریه بر تمام دردها شفاست
                       

                           دل مرا بخوان به سوی خود تا که سبک شوم
                         

                            پناهگاه  این دل شکسته خانه ی شماست
                           

                              الو ، مرا ببخش ، باز هم مزاحمت شدم
                        

                           دوباره زنگ می زنم ، دوباره ، تا خدا خداست

      


نوشته شده در دوشنبه 25 آبان 1388 ساعت 11:54 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak