تبلیغات
سنگ صبور جنوب - پنجره

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

میان گریه هایم
راهى براى عبور توست
می دانم
عادت كرده اى
رهگذر لحظه هاى بارانی ام باشى
این بار هم بگذر
و چشمهایت را به پنجره اى بده
كه شب و روز
مرا نگاه می كند
...


نوشته شده در دوشنبه 25 آبان 1388 ساعت 10:21 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak