تبلیغات
سنگ صبور جنوب - سیب باغ دلت

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

کفش هایم کهنه اند

کفش های نوئی می خرم

تا به اندازه فاصله بینمان بدوم

                              اگر رسیدم 

                             تو سیبی از باغ دلت به من هدیه کن

                                          وگر نه...

                                           توخود آن را به یاد من بخور...


نوشته شده در شنبه 23 آبان 1388 ساعت 11:49 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak