تبلیغات
سنگ صبور جنوب - تقدیم به دوست عزیزم محسن كه دیگه هرگز همدیگر را نخواهیم دید

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

شب به روی گورهای كهنه می لغزید

 

 

 

در سكوت خسته و غمناك گورستان

 

 

 

بقعه ی دق كرده ، گم می شد به آرامی

 

 

 

در غباری از مه و خاكستر باران .

 

 

 

قاری پیری ، به روی پلّه ی مرطوب

 

 

 

سوره ی یاسین برای مرده ای می خواند

 

 

 

آخرین زاغ چنار پیر گورستان

 

 

 

خسته از پشت افق ها بال می افشاند .

 

 

 

بوی مرگ ، از خاك های جادّه  بر می خاست

 

 

 

دود وحشت از شیار سینه ی هر گور

 

 

 

پشت انبوه درختان كورسو می زد

 

 

 

شعله ی فانوسی از تك كلبه های دور.

 

 

 

در سر هر عابری ،  فریاد جغدی شوم

 

 

 

تخم افكاری غم انگیز و سیه می كاشت

 

 

 

زندگی در شعرهای خفته بر هر سنگ

 

 

 

پوچی افسانه ی نا باوری را داشت !

 

 

 

نیمه ی شب بود و مهتاب از شكاف ابر

 

 

 

رنگ می پاشید بر روح شب خاموش

 

 

 

دور از غوغای هستی ، هم چنان بودند

 

 

 

گورهای ناشناسی ، تنگ هم آغوش .

 


نوشته شده در پنجشنبه 21 آبان 1388 ساعت 10:21 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak