تبلیغات
سنگ صبور جنوب - دانسته های من

سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

 من به سیبی خوشنودم 
    و به بوئیدن یک بوته بابونه
من به یک آینه ، یک بستگی پاک قناعت دارم
من نمی خندم اگر بادکنک میترکد
و نمی خندم اگر فلسفه ای، ماه را نصف کند
من صدای پر بلدر چین را ، می شناسم
خوب می دانم ریواس کجا می روید
سار کی می آید
کبک کی می خواند، باز کی می میرد
ماه در خواب بیابان چیست
مرگ درساقه خواهش
و تمشک لذت، زیر دندان هم آغوشی


نوشته شده در چهارشنبه 20 آبان 1388 ساعت 06:21 ب.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak